Αγροκτήματα - Φάρμες - Αμπέλια2
0
5
3
0
2
3
0
3
4
0
4
4
0
3
4
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Amadou Diop

Sales Manager

728
184
226

Roxane Blanchart

Head of Marketing

1.5k
551
2.5k

John Stanley

Accountant

412
95
168

Luis Carrillo Estrella

Graphic Designer

3k
378
1.1k

Hisashi Yokida

Scientist

8k
1.2k
28.2k

Emily Statterfield

Teacher

72
3
25